9 Ekim 2012

Harf



harf -fi
isim Arapça 

 Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri, kod

"Türk alfabesinde yirmi dokuz harf vardır."




Fon Müziği:  Somebody That I Used To Know - Gotye